• App med animation redder liv

  Viborg-virksomheden Visikon står bag app’en “The Safe Delivery App”. Den viser sundhedspersonale i Afrika, hvordan de skal håndtere de mest almindelige, alvorlige komplikationer efter en fødsel hos mor eller barn.

  Visikon
 • Nominering til filmfestivalen i Cannes

  Et hold studerende fra The Animation Workshop i Viborg har lavet filmen ”Tsunami” – den er nu nomineret til en pris ved filmstivalen i Cannes.

 • Animationsfilm fra Viborg nomineret til en Oscar

  Animationsfilmen ”Song of the Sea” var nomieret til en Oscar i kategorien ’Bedste animationsfilm’. Animationsvirksomheden Nørlum fra Viborg har produceret 40 % af filmens animation.

  norlum.dk

Animation i Viborg
– vejen til bedre kommunikation

I Viborg ser vi ikke bare animation som underholdning og fortællinger til børn, men også som moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund – animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte.

Viborg er kendt for sit spirende animationsmiljø. Her ligger en af de bedste animationsskoler i verden, The Animation Workshop, og den kreative klynge for animationsvirksomheder Arsenalet. Det betyder, at Viborg har nogle helt særlige forudsætninger og muligheder for at udvikle og arbejde med animation. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde, og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.

 

Se flere cases

Cases

 • Alle

Animationsstrategi puster nyt liv i kommunikation

“Animation” kommer fra det latinske “animatio”, der betyder at give noget liv eller ånd. Og det er netop essensen i Viborgs animationsstrategi: Her ser vi animation som måden at puste nyt liv i kommunikationen med borgerne.

Animation bliver derfor både et redskab til formidling og effektiv kommunikation, men også i animation som et kreativt erhverv, der kan skabe vækst.

Formålet med animationsstrategien er bl.a. at udnytte de store potentialer for effektivitet og vækst, der findes i animation; fx gennem borgerrettede selvbetjeningsløsninger og nye måder at formidle kommunal information på. Den strategiske satsning på animation er med til at fastholde og udvikle det top-professionelle og internationale studiemiljø i Viborg. De gode rammer for animation tiltrækker naturligvis også kreative erhverv til Viborg – 35 animationsvirksomheder har til huse i Arsenalet.

Animationsstrategien har fem hovedområder:

 

Undervisning og pædagogik

Her er der fokus på didaktisk design og produktionsorienteret læring. Center for Animationspædagogik (CAP) har mere end 20 års erfaring med animation og didaktik.

Sundhed

På sundhedsområdet bliver der bl.a. arbejdet med animation som  formidling. Undersøgelser viser, at animation kan virke angstreducerede for patienter.

Erhverv

Her er der fokus på, hvordan virksomheder kan anvende animation til forskellige kommunikationsformål.

Kultur

På kulturområdet bliver der arbejdet med måder at inddrage animation i forbindelse med events, festivaler, udstillinger og som en del af byrummet.

Offentlig administration

Her er fokus på, hvordan man kan anvende animation i den kommunale forvaltning, så det skaber en bedre formidling og information til borgere.

En koordinationsgruppe, der består af projektlederne af de fem grupper samt professionelle fagpersoner fra animationsmiljøet, sikrer løbende fremdrift og sammenhæng mellem de enkelte indsatser og den overordnede strategi.

Viborg Animation Advisory Board

Kontakt

Vil du vide mere om Viborg Kommunes  animationsstrategi, er du velkommen til at kontakte projektleder Henriette Svenstrup Jensen. Skriv til henje@viborg.dk eller ring på 87 87 86 18.

Du kan også læse mere om strategien i denne artikel.

© 2014 Viborg Kommune